Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Whitland Town CouncilWhitland Town CouncilWhitland Town Council
Whitland Town Council

Cymraeg

Cyngor Tref Hendy-gwyn

Fel rhan o'r prosiect, comisiynwyd mainc dreftadaeth wedi'i cherflunio ar gyfer meysydd chwarae'r Dr Owen yn y Dref. Mae'r caeau yn ardal boblogaidd iawn o'r dref ac mae'r fainc ar gael i ymwelwyr a phobl leol. Mae'n ychwanegu at hanes yr ardal trwy arddangos gwybodaeth am ddigwyddiadau ac unigolion pwysig sydd â chysylltiad â'r dref e.e. Hywel Dda, y Porthmyn a'r Abaty. Yn ogystal, mae paneli deunydd esboniadol wedi cael eu gosod ar lwybr Hywel Dda er mwyn ychwanegu at yr esboniadau o ddigwyddiadau hanesyddol yn yr ardal sy'n rhan o'r llwybr.

English

Whitland Town Council

Whitland Town Council

The project commissioned a sculptured heritage bench for the local Dr Owen’s field’s area of the Town. The fields are a well frequented area of the town and the bench is available to visitors and locals. It adds to the area’s history by displaying important events and individuals that have a link to the town – Hywel Dda, the Drovers and the Abbey. Interpretation panels have also been sited on the Hywel Dda trail to add to the trail’s interpretation of historical events in the area.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government