Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru - Sir GaerfyrddinYmddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru - Sir GaerfyrddinYmddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru - Sir Gaerfyrddin

Cymraeg

Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru - Sir Gaerfyrddin

Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru - Sir Gaerfyrddin

Mae Cangen Sir Gaerfyrddin o'r Ymddiriedolaeth yn ardal y Cynllun Datblygu Gwledig yn y Neuadd Sirol, Llandeilo. Mae'r Ymddiriedolaeth wedi prynu cyfrifiadur côl, taflunydd, byrddau plygu a deunydd arddangos a fydd yn hybu hanes a chefndir yr Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol lleol yn ardal y Cynllun Datblygu Gwledig. Bydd hyn hefyd yn galluogi'r Ymddiriedolaeth i godi ymwybyddiaeth ynghylch hanes gwych y gerddi yn lleol a thrwy ddeunydd esboniadol ar-lein.

English

Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru - Sir Gaerfyrddin

Welsh Historic Gardens Trust - Carmarthenshire

The Trust’s Carmarthenshire Branch is based in the RDP area in Llandeilo at Shire Hall. It has purchased a laptop, projector, pop up boards and display material that will promote the history and background of the local Historic Gardens Trust within the RDP area. It will also enable the Trust to raise awareness of the magnificent historic gardens both locally and with online interpretation.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government