Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

The Tin Shed Experience Laugharne The Tin Shed Experience Laugharne The Tin Shed Experience Laugharne

Cymraeg

Photo

Tin Shed Experience, Lacharn

Mae'r amgueddfa flaengar hon yn Lacharn wedi prynu gwisgoedd go iawn o'r Rhyfel Byd Cyntaf i'w harddangos ac i helpu o ran adrodd hanes diddorol milwyr o'r pentref yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae dau ddyn lleol sef John Fuller VC ac Ira Jones DSO,MC,DFM, MM yn adnabyddus dros ben. Mae straeon y Rhyfel Byd Cyntaf a ddarparwyd gan yr amgueddfa yn ogystal â'r casgliad o bethau cofiadwy yn rhoi profiad hanesyddol go iawn i ymwelwyr.   Mae'r amgueddfa hefyd yn dangos hanes digwyddiadau lleol eraill o'r Rhyfel Byd Cyntaf a'r Ail Ryfel Byd. 

Yn ogystal, mae'r prosiect wedi prynu mannequins newydd er mwyn arddangos gwisgoedd gwaith a chopi o focs ffôn o 1935 a fydd yn gweithredu fel stiwdio hanes llafar. Bydd hwn yn gysylltiedig ag offer recordio a storio ar gyfer cadw, sganio, copïo ac argraffu deunyddiau llafar ac archifol.

English

Photo

The Tin Shed Experience Laugharne

This innovative museum in Laugharne has purchased authentic WW1 uniforms for display and to assist in telling the fascinating history of WW1 soldiers from the village. Two local men - John Fuller VC and Ira Jones DSO,MC,DFM, MM are particularly well known. The WW1 stories provided by the museum and the array of memorabilia give visitors an authentic historical experience.  The museum also charts the history of other local events from WW1 and 2.

They have also bought new mannequins to display their uniforms and a replica 1935 phone box that will act as an oral history studio. This will be linked to recording and storage equipment to store, scan, copy and print audio and archived materials.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government