Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Storyteller’s Tree Bethlehem Storyteller’s Tree Bethlehem Storyteller’s Tree Bethlehem

Cymraeg

Photo

Y Goeden Chwedleuwr, Bethlehem

Mae'r prosiect hwn wedi'i gwblhau gan grŵp lleol sy'n adrodd storïau ac a sefydlwyd yn wreiddiol fel rhan o brosiect Tywi Afon yr Oesoedd. Mae'r grŵp wedi prynu trelar ac yurt i'w defnyddio fel lleoliad symudol ar gyfer adrodd storïau yn eu digwyddiadau â thema. Mae gwisgoedd y cyfnod, celfi a chadair storïwr yn cadarnhau'r profiad. Yn ogystal mae'r grŵp wedi datblygu gwefan i hybu'r agweddau treftadaeth a diwylliant a berthyn i'r sioeau,  sydd bellach yn gallu teithio'n hawdd i leoliadau yn y dyfodol.

English

Photo

Storyteller’s Tree Bethlehem

This project has been completed by a local storytelling group originally established under the Tywi a River Through Time project. They have purchased a trailer and a yurt for use as a mobile storytelling venue for their themed events. Period costumes, furniture and a storyteller’s chair further authenticate the story-telling experience. They have also developed a website to promote the heritage and cultural aspects of their shows that can now be taken easily to future venues.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government