Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Sbardun Gwreiddiol – Dance and Physical Theatre Sbardun Gwreiddiol – Dance and Physical Theatre Sbardun Gwreiddiol – Dance and Physical Theatre

Cymraeg

Photo

Sbardun Gwreiddiol – Dawns a Theatr Gorfforol

Mae'r grŵp theatr a dawns arloesol hwn wedi prynu clocs a dillad dawnsio gwerin traddodiadol Cymreig er mwyn gallu gwella ei berfformiadau yn Sir Gaerfyrddin. Mae'r grŵp yn gweithio'n benodol yn y Gymuned wledig ehangach ac yn arbenigo mewn perfformiadau â thema hanesyddol. Yn ogystal, sefydlwyd gwefan bwrpasol er mwyn hybu gwaith treftadaeth y grŵp yn yr ardal ac er mwyn dangos digwyddiadau a pherfformiadau'r grŵp.

English

Photo

Sbardun Gwreiddiol – Dance and Physical Theatre  

This innovative dance and theatre group has purchased traditional Welsh dance costumes and clogs so that they can enhance their authentic performances within Carmarthenshire. The group works specifically in the wider rural Community and specialises in historically themed performances. They have also set up a dedicated website to promote their heritage work in the area and to showcase their events and performances.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government