Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Pentrecwrt Village Hall Association Pentrecwrt Village Hall Association Pentrecwrt Village Hall Association

Cymraeg

Photo

Cymdeithas Neuadd y Pentref, Pentre-cwrt

Mae'r Gymdeithas wedi gosod panel deunydd esboniadol i roi gwybod i bobl leol ac ymwelwyr am bwysigrwydd y diwydiant gwlân yn yr ardal yn y gorffennol. Mae'r panel wedi'i leoli ar sgwâr y pentref mewn llecyn eistedd a ddarparwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin.  Roedd Pentre-cwrt yn un o nifer o ganolbwyntiau'r diwydiant gwlân cynnar yn y rhan hon o Orllewin Cymru ac roedd 2 ffatri fawr yn yr ardal. Mae preswylwyr presennol y pentref yn ymddangos yn lluniau'r panel ac fe'u gwahoddwyd i'r agoriad swyddogol.

English

Photo

Pentrecwrt Village Hall Association

The Association has installed an interpretation panel to inform locals and visitors of the past importance of the woollen industry in the area. The panel is located on the village square in a landscaped seating area provided by Carmarthenshire County Council. Pentrecwrt was one of several hubs of the early woollen industry in this part of West Wales with 2 large factories in the area. Current residents of the village are featured on the panel photos and were invited to the official opening.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government