Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Oriel Myrddin Gallery – Carmarthen Oriel Myrddin Gallery – Carmarthen

Cymraeg

Photo

Oriel Myrddin – Caerfyrddin

Mae'r Oriel wedi sefydlu Cornel Dreftadaeth ger y fynedfa i'r Oriel yng Nghaerfyrddin.   Cafodd ffilm am yr Oriel ei chomisiynu fel rhan o'r prosiect a gellir ei gwylio ar i-pad ynghyd â thaflen ynghylch llinell amser hanesyddol. Yn ogystal, mae yno seddi a wal esboniadol sy'n rhoi gwybodaeth am dreftadaeth yr adeilad.

English

Photo

Oriel Myrddin Gallery – Carmarthen

The Gallery has set up a Heritage Corner near the entrance to the Oriel in Carmarthen.   A film about the Gallery was commissioned as part of the project and can be viewed on an i-pad together with a historical timeline leaflet. There is also a seating area and an interpretation wall promoting the heritage of the building.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government