Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Newcastle Emlyn Town Council Newcastle Emlyn Town Council Newcastle Emlyn Town Council

Cymraeg

Photo

Cyngor Tref Castellnewydd Emlyn

Fel rhan o'r prosiect, datblygwyd llwybr sain yn y dref ac o'i hamgylch er mwyn dangos hanes a diwylliant cyfoethog yr ardal. Dewisodd y Cyngor lwybr a fydd yn manteisio i'r eithaf ar dreftadaeth yr amgylchedd adeiledig a'i gysylltu â'r ap ffôn clyfar sydd am ddim ac ar gael i'w lawrlwytho o'r App Store. Bellach mae baneri rolio yn hysbysebu'r daith ac yn ategu'r Ganolfan Dreftadaeth newydd a llwybr sain Llangeler.  Darparodd Ken Jones o'r Gymdeithas Hanesyddol yr ymchwil ac ychydig o sylwadau a chafodd gymorth gan ddisgyblion lleol o Ysgol Gyfun Emlyn.

Mae'r deunydd esboniadol hwn bellach yn cael ei arddangos yn yr atriwm newydd yn y Ganolfan Dreftadaeth lle mae 2 sgrin deledu newydd, iPad a chyfrifiadur er mwyn dangos yr apiau llwybr sain ar gyfer i-phone a'r lluniau a'r delweddau sydd wedi cael eu datblygu gan Hanes Emlyn.

English

Photo

Newcastle Emlyn Town Council

The project has developed an audio trail in and around the town to show the rich history and culture of the area. They chose a route that will maximise the heritage of the built environment and linked it to the free smart phone app available as a download from the App Store. Roll up banners now advertise the walk and complement the new Heritage Centre and Llangeler audio trail.  Ken Jones of the Historical Association provided the research and some of the commentary and was assisted by local school pupils from Ysgol Gyfun Emlyn.

This Interpretation material is now on show in the new atrium in the Heritage Centre where 2 new TV screens an Ipad and a computer have been supplied to show the i-phone audio trail apps and the photos and images developed by Hanes Emlyn.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government