Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Friends and Parents of Newcastle Emlyn Comprehensive School  Friends and Parents of Newcastle Emlyn Comprehensive School  Friends and Parents of Newcastle Emlyn Comprehensive School 

Cymraeg

Photo

Cyfeillion a Rhieni Ysgol Gyfun Castellnewydd Emlyn 

Comisiynodd y grŵp hwn y cerflunydd, Paul Clarke i gynhyrchu stribed ffilm alwminiwm, efydd, gwydr a phren sy'n disgrifio golygfeydd hanesyddol o'r ardal. Mae'r rhain yn cynnwys y wasg argraffu gyntaf, llwybr y porthmyn, pysgota ar Afon Teifi, y castell, y diwydiant gwlân a draig olaf Castellnewydd Emlyn.  Gellir gweld y cerflun yng nghyntedd Ysgol Gyfun Emlyn ynghyd â 2 fainc wedi'u cerfio o bren derw a gwydr sy'n dangos bywyd gwyllt lleol. Mae'r meinciau sydd hefyd wedi'u dylunio gan Paul Clarke yn ddarnau arddangos ar gyfer yr holl grwpiau lleol sy'n defnyddio'r ysgol fel canolbwynt ar gyfer eu gweithgareddau ac sydd wedi cyfrannu at y prosiect.

English

Photo

Friends and Parents of Newcastle Emlyn Comprehensive School 

This group commissioned sculptor Paul Clarke to produce a film strip in aluminium, bronze, glass and wood depicting historical scenes from the area. These include the first printing press, the drover trail, fishing on the Teifi River, the castle, the woollen industry and the last dragon of Newcastle Emlyn.  The sculpture can be seen in the foyer of Ysgol Gyfun Emlyn together with 2 carved oak and glass benches showing local wildlife. The benches, also by Paul Clarke, are a showpiece for the many local groups that use the school as a base for their activities and who contributed to the project.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government