Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

National Trust Dolau Cothi Gold Mines National Trust Dolau Cothi Gold Mines National Trust Dolau Cothi Gold Mines

Cymraeg

Photo

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol - Mwyngloddiau Aur Dolau Cothi

Mae'r Ymddiriedolaeth wedi gwella'r deunydd esboniadol ym Mwyngloddiau Aur Dolau Cothi drwy ddarparu llwybr mwyngloddio o'r 1930au sef llwybr hunan-dywys newydd sy'n cynnwys paneli deunydd esboniadol, canllawiau sain a deunydd sain archifol o'r glowyr eu hunain. Mae'r llwybr yn dangos hanes a datblygiad yr ardal yn ystod y cyfnod hwnnw a chau'r mwynglawdd yn y pen draw. Bellach mae cyfnod mwyngloddio aur yn y 1930au yn ategu'r teithiau Fictoraidd a Rhufeinig. Caiff ymwelwyr wybodaeth ynghylch arwyddocâd y siediau peirianwaith a darperir rhagor o wybodaeth drwy gysylltu â gwefan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. 

English

Photo

National Trust Dolau Cothi Gold Mines

The Trust has improved the interpretation at Dolau Cothi Goldmines by providing a new self guided 1930s mining trail that includes interpretation panels, audio guides and archive audio material from the miners themselves. The trail shows the history and development of the area during that period and the eventual closing of the mine. The 1930 era of gold mining now complements the Victorian and Roman tours. Visitors are provided with an understanding of the significance of the machinery sheds and further enhancement is made by linking to the NT website. 

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government