Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Mother Bear Theatre Group - Laugharne Mother Bear Theatre Group - Laugharne Mother Bear Theatre Group - Laugharne

Cymraeg

Photo

Grŵp Theatr Mother Bear, Lacharn

Mae'r grŵp theatr gwirfoddol hwn yn Lacharn yn perfformio straeon hanesyddol lleol ac wedi prynu dillad, celfi a byrddau arddangos at ddiben hyrwyddo ei berfformiadau.  Mae straeon y grŵp yn seiliedig ar gymeriadau lleol o gyfnod Napoleon a Fictoria, y Rhyfel Mawr a'r Ail Ryfel Byd. Mae gwefan wedi cael ei sefydlu i hybu gwaith y grŵp. Yn ogystal, mae'r grŵp wedi cynhyrchu Cryno Ddisg o gerddoriaeth a chaneuon ac wedi prynu offer ffilmio er mwyn recordio ei berfformiadau ar gyfer y wefan sydd ganddynt ac ar gyfer YouTube. Mae'r offer hefyd ar gael ar gyfer prosiectau eraill y Cynllun Datblygu Gwledig yn yr ardal.

English

Photo

Mother Bear Theatre Group - Laugharne

This volunteer theatre group based in Laugharne performs local historical stories and has purchased costumes, props, and promotional display boards for its performances.  Their stories are based on local characters that lived in the Napoleonic and Victorian period, the Great War and WW2. A website has been set up to promote their work. They have also produced a CD of music and songs and purchased film equipment to record their performances for their website and for YouTube. The equipment is also available for other RDP projects in the area.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government