Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Lluest Horse and Pony Trust Lluest Horse and Pony Trust Lluest Horse and Pony Trust

Cymraeg

Photo

Ymddiriedolaeth Ceffylau a Merlod Lluest

Mae'r artist Julie Anne Sheridan wedi creu mainc dreftadaeth hardd â cherfiadau o olygfeydd lleol a barddoniaeth i ddarlunio Merlod Mynydd Cymreig yr ardal. Bydd hyn yn helpu i gadw a gwella'r dreftadaeth leol a chreu canolbwynt i ymwelwyr a gwirfoddolwyr sy'n ymweld â'r ymddiriedolaeth. Mae'r seddi blaengar yn cyfuno hanes a daearyddiaeth sy'n cynnwys Ceunant Sawdde, Barcudiaid Coch a hanes lleol y Porthmyn.       

English

Photo

Lluest Horse and Pony Trust

Artist Julie Anne Sheridan has created a beautiful heritage bench with carvings of local scenes and poetry to illustrate the Welsh Mountain Ponies of the area. This will help to conserve and enhance the local heritage and create a focal point for visitors and volunteers who visit the Trust. The innovative seating uses both history and geography – the Sawdde Gorge, Red Kites and the local history of the Drovers.       

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government