Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Llansteffan Tourist Association Llansteffan Tourist Association Llansteffan Tourist Association

Cymraeg

Photo

Cymdeithas Ymwelwyr Llansteffan

Mae'r Gymdeithas wedi darparu 3 phanel deunydd esboniadol mewn lleoliadau gwledig a phrydferth yn y pentref i gofio hanes a diwylliant yr ardal leol. I gyd-fynd â'r rhain y mae taflen ynghylch hanes a threftadaeth y pentref. Mae'r prosiect yn gysylltiedig â'r teithiau cerdded cyfagos a'r cerfluniau y mae'r Cyngor Cymuned wedi'u cwblhau ac mae'n rhoi gwybodaeth hanesyddol fanwl ynghylch y pentref i ymwelwyr.

English

Photo

Llansteffan Tourist Association

The Association has provided 3 interpretation panels at beautiful scenic locations in the village to commemorate the local history and culture. These are supported by a heritage leaflet of the village and its history. The project links nicely to the nearby walks and sculptures that the Community Council has completed and gives visitors detailed historical information about the village.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government