Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Llansteffan Community Council Llansteffan Community Council Llansteffan Community Council

Cymraeg

Photo

Cyngor Cymuned Llansteffan

Comisiynodd y Cyngor Cymuned y cerflunydd lleol, Julia Griffiths-Jones i gynhyrchu mainc ddur atyniadol ar gyfer ardal y 'Sticks' Llansteffan. Yn ogystal, cynhyrchodd y grŵp banel deunydd esboniadol i ddathlu hen safle digwyddiadau cerddorol ac eisteddfodau lleol a gwnaethpwyd ymchwil ar gyfer llyfryn darluniadol gwych o deithiau treftadaeth sy'n gysylltiedig â 3 llwybr treftadaeth lleol. Mae'r llwybrau'n dilyn hynt hanes a threftadaeth ardaloedd Llan-y-bri a Llansteffan ac maent ar gael am ddim o siopau'r ardal.

Yn ogystal, mae'r grŵp wedi darparu panel deunydd esboniadol ar gyfer The Bell House ger Llansteffan ac ap ar gyfer i-phone ynghylch y llwybrau Treftadaeth sydd wedi'u cwblhau fel rhan o Rownd 1 ynghyd â marcwyr llwybr.

App store – I ddod

English

Photo

Llansteffan Community Council

The Community Council commissioned local sculptor Julia Griffiths-Jones to produce an attractive steel bench for Llansteffan’s Sticks area. The group also produced an interpretation panel to celebrate the former site of the local eisteddfodau and musical events and researched a beautifully illustrated heritage walk booklet linked to 3 local heritage trails. The trails explore the history and heritage of the Llanybri and Llansteffan area and are available free of charge from outlets in the area.

The group has also provided an interpretation panel for the Bell House near Llansteffan and an i-phone app of the Heritage trails completed in Round 1 together with trail way markers.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government