Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Llanpumsaint Memorial Hall Association Llanpumsaint Memorial Hall Association Llanpumsaint Memorial Hall Association Llanpumsaint Memorial Hall Association

Cymraeg

Photo

Cymdeithas Neuadd Goffa Llanpumsaint

Fel rhan o'r prosiect hwn, crëwyd panel esboniadol yn neuadd y pentref sy'n dangos llwybr treftadaeth y pentref.  Mae'r panel yn dangos map o'r llwybr a'r safleoedd o ddiddordeb hanesyddol yn ardal Llanpumsaint. Mae'r codau QR ar y panel yn cysylltu'r llwybr â'r daith ar-lein lle gellir lawrlwytho gwybodaeth ychwanegol ar unrhyw adeg. Yn ogystal, mae murlun lliwgar o'r pentref wedi cael ei greu yn y neuadd gan yr artist, Pod Clare, sy'n darlunio datblygiad hanesyddol a diwydiannol yr ardal yn y gorffennol ac mae'n werth ei weld!

English

Photo

Llanpumsaint Memorial Hall Association

This project has created an interpretation panel at the village hall showing the village heritage trail.  The panel shows a map of the trail and the sites of historical interest in the Llanpumsaint area. QR codes on the panel link the trail to the walk online where additional information can be downloaded at any time. A colourful village mural has also been created in the hall by artist Pod Clare reflecting the area’s past industries and historical development and is well worth a viewing!

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government