Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Llanllwni Community Church Hall Llanllwni Community Church Hall Llanllwni Community Church Hall

Cymraeg

Photo

Neuadd Eglwys Gymunedol Llanllwni

Mae'r grŵp wedi prynu cyfrifiaduron côl er mwyn creu cronfa ddata ddigidol o ffotograffau hanesyddol, cofrestrau'r eglwys, cofebion a gwybodaeth ar feddau.

Yn ogystal, mae'r grŵp wedi cynhyrchu deunyddiau hanesyddol ac arddangosfeydd ar gyfer plant ac ymwelwyr.  Gwnaeth gwirfoddolwyr ddigidoli'r data ac yn ogystal, comisiynwyd cyhoeddiad dwyieithog gan y grŵp sef - Ein Hanes er mwyn arddangos y deunydd.
Defnyddiwyd y data ar gyfer DVD a fydd yn cael ei ddosbarthu i ysgolion, amgueddfeydd a grwpiau hanes lleol.

English

Photo

Llanllwni Community Church Hall

The group has purchased laptop computers to create a digital database of historic photographs, church registers, memorials and graves information. They have also produced historical materials and displays for children and visitors. Volunteers digitalised the data and the group also commissioned a bilingual publication – Our History - to showcase the material. The data has been put Into DVD format that will be distributed to local schools, museums and historical groups.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government