Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Llangeler Community CouncilLlangeler Community CouncilLlangeler Community Council

Cymraeg

Llangeler Community Council

Cyngor Cymuned Llangeler

Yn ogystal, mae'r grŵp hwn wedi datblygu llwybr sain yn y pentref ac o'i amgylch. Mae'r grŵp wedi dewis llwybr cerdded a fydd yn dangos treftadaeth yr amgylchedd naturiol ac adeiledig sy'n defnyddio codau QR i gysylltu ag ap newydd ar gyfer ffonau clyfar a gwefan y pentref. Mae taflen newydd yn dangos y llwybr a bydd posteri newydd yn hysbysebu'r daith mewn lleoliadau allweddol yn y pentref a thu hwnt.  Mae'r prosiect hwn yn gysylltiedig â llwybr y dref gerllaw yng Nghastellnewydd Emlyn.    

English

Llangeler Community Council

Llangeler Community Council

This group has also developed an audio trail in and around the village. They have chosen a walking route that will showcase the heritage of the natural and built environment and uses QR codes to link to a new smart phone app and the village website. A new leaflet shows the trail and new posters will advertise the walk at key locations in the village area and beyond.  This project links nicely with the town trail nearby at Newcastle Emlyn.    

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government