Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Llanfallteg Community Association Llanfallteg Community Association Llanfallteg Community Association

Cymraeg

Photo

Cymdeithas Gymunedol Llanfallteg 

Mae'r Gymdeithas wedi datblygu 3 llwybr treftadaeth arbennig a phanel deunydd esboniadol er mwyn darlunio'r hanes lleol. Caiff y llwybrau eu dangos ar gyfres o lyfrynnau sydd wedi'u cysylltu gan gôd QR â'r wefan leol lle gellir eu lawrlwytho. Mae cornel dreftadaeth yn neuadd y pentref sydd â sgrin gyffwrdd ac offer taflunio er mwyn arddangos hanes lleol. Ar gyfer ail brosiect y Gymdeithas, cyhoeddwyd llyfr ganddynt ynghylch hanes y pentref ac fe'i cyfieithwyd i Gymraeg ac mae hwn bellach ar gael ar-lein fel e-lyfr. Yn ogystal, mae'r Gymdeithas wedi darparu bwrdd deunydd esboniadol ar gyfer rheilffordd y Cardi Bach sydd gerllaw ac adran ryngweithiol ar gyfer cyflwyno straeon hanesyddol a lleol ar wefan y gymdeithas.

English

Photo

Llanfallteg Community Association

The Association has developed 3 superb heritage trails and an interpretation panel to illustrate the local history. The trails are shown on a series of booklets linked by QR code to the local website where they can be downloaded. There is a heritage corner in the village hall with touch screen and projection equipment to display local history. For their second project they translated and published a book about their village history into Welsh and this is now available online as an e-book. They have also provided an interpretative board for the nearby Cardi Bach railway line and an interactive section for posting historical and local stories on their website.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government