Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Llandyfaelog Community Council Llandyfaelog Community Council Llandyfaelog Community Council

Cymraeg

Photo

Cyngor Cymuned Llandyfaelog

Cafodd paneli deunydd esboniadol eu comisiynu gan y Cyngor Cymuned mewn 3 lleoliad yn yr ardal sef Llandyfaelog, Idole a Chwm-ffrwd a hynny er mwyn darlunio'r dreftadaeth leol. Casglwyd y wybodaeth yn dilyn ymgynghoriad cymunedol a bu gwirfoddolwyr lleol yn gwneud y gwaith ymchwil ac ysgrifennu. Mae'r dyluniad yn defnyddio map deniadol a baentiwyd â llaw i ddangos adeiladau nodweddiadol, tirnodau a digwyddiadau hanesyddol.

English

Photo

Llandyfaelog Community Council

The Community Council commissioned interpretation panels at 3 locations in the area at Llandyfaelog, Idole and Cwmffrwd to illustrate the local heritage. The information was gathered following community consultation and was researched and written by local volunteers. The design uses an attractive hand painted map to show notable buildings, landmarks and historical events.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government