Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Llandovery Town Council Llandovery Town Council Llandovery Town Council

Cymraeg

Photo

Cyngor Tref Llanymddyfri

Comisiynwyd 2 banel deunydd esboniadol gan y Cyngor Tref yn dangos hanes amrywiol y dref a llwybr y dref a gwblhawyd yn ddiweddar.  Ategir hyn gan lyfryn teithiau cerdded a fersiwn clywedol o'r llwybr sydd ar gael ar setiau llaw o'r Ganolfan Dreftadaeth sy'n tywys ymwelwyr drwy hanes Llanymddyfri. Sefydlwyd y llwybr gan Dan Boys, cyfarwyddwr Audio Trails ac mae'n cynnwys lleisiau lleol ac ymchwil hanesyddol gan wirfoddolwyr lleol.

English

Photo

Llandovery Town Council

The Town Council commissioned 2 Interpretation panels showing the varied history of the town and the recently completed town trail.  This is supported by a walks booklet and an audio version of the trail that is available on handsets from the Heritage Centre and guides visitors through the history of Llandovery. The trail was put together by Audio Trails director Dan Boys and features local voices and historical research by local volunteers.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government