Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Hywel Dda National Centre Hywel Dda National Centre Hywel Dda National Centre

Cymraeg

Photo

Canolfan Genedlaethol Hywel Dda

Mae Prosiect Hywel Dda yn adnabyddus ledled Cymru ac mae'r Ganolfan wedi diweddaru'r cerfiadau hanesyddol gan roi bywyd newydd iddynt. Mae'r cerfiadau o bwysigrwydd cenedlaethol ac yn dangos datblygiad creu Cyfreithiau yng Nghymru o dan Hywel Dda yn 942OC. Cafodd yr ardd ddeongliadol ei dylunio gan Peter Lord ac mae'n darparu amgylchedd tawel a myfyriol ar gyfer archwilio Cyfreithiau Hywel Dda a thrwy hynny, gymdeithas Cymru yn y canol oesoedd cynnar. Gwnaethpwyd y gwaith cerfio gan Ieuan Rees o Rydaman - crefftwr, arlunydd a chaligraffydd byd-enwog.

Cysyllter â Ken Rees - ken@kenrees.com

Gwefan - www.hywel-dda.co.uk

English

Photo

Hywel Dda National Centre

The Hywel Dda Project is well known throughout Wales and the Centre has upgraded the historical carvings giving them a new lease of life. The carvings are of national importance and show the development of Law making in Wales under Hywel the Good in 942AD. The interpretive garden was designed by Peter Lord and provides a quiet and contemplative environment in which to explore the Laws of Hywel Dda and through them, early medieval Welsh Society. The carving work was carried out by Ieuan Rees from Ammanford, a world renowned calligrapher, artist and craftsman.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government