Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Hanes Emlyn Hanes Emlyn Hanes Emlyn

Cymraeg

Photo

Hanes Emlyn

Mae'r grŵp hanes lleol hwn wedi sefydlu cofnod darluniadol o Gastellnewydd Emlyn gyda delweddau o'r gorffennol sy'n dangos y newidiadau sydd wedi digwydd yn dref. Prynodd y Gymdeithas gyfrifiadur, taflunydd, sgrin a lamineiddiwr er mwyn sefydlu'r prosiect a enwyd yn "Ddoe a Heddiw". Gall ymwelwyr gael mynediad i'r deunydd hwn a gweld arddangosfa'r gymdeithas yng Nghanolfan Dreftadaeth y dref.  Bellach, mae ganddynt dros 3000 o ddelweddau o Gastellnewydd Emlyn ar gofnod i bawb gael eu gweld.

English

Photo

Hanes Emlyn

This local history group has set up a pictorial record of Newcastle Emlyn with images from the past showing the changes that the town has seen. The society purchased a computer, projector, screen and laminator to enable it to set up the project called “Then and Now”. Visitors can access this material and view the society’s display in the town’s Heritage Centre.  They now have over 3000 images of Newcastle Emlyn on file for all to view.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government