Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Ymddiriedolaeth Archaeolegol DyfedYmddiriedolaeth Archaeolegol DyfedYmddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

Cymraeg

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

Mae'r Ymddiriedolaeth wedi prynu offer er mwyn dehongli prosiectau a gwaith hanesyddol yr Ymddiriedolaeth yn lleol ac er mwyn hyrwyddo ac arddangos y dreftadaeth leol i grwpiau a chymdeithasau sydd â diddordeb ledled ardal y Cynllun Datblygu Gwledig. Mae hyn yn cynnwys y taflunydd diweddaraf sy'n gydnaws â'r i-phone ac sy'n gallu cael ei gysylltu â'r ap Archwilio sydd gan yr Ymddiriedolaeth. Bydd paneli deunydd esboniadol newydd a byrddau plygu yn y Ganolfan yn hyrwyddo gwaith hanesyddol yr Ymddiriedolaeth ymhellach ac yn gwella'r fynedfa i'w swyddfeydd.

English

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

Dyfed Archaeological Trust

The Trust has purchased equipment in order to interpret its projects and historical work locally and to promote and display the local heritage to interested groups and societies throughout the RDP area. This includes the latest i-phone compatible projector that can be linked to the Trust’s Archwilio app. New interpretation panels and pop ups at the Centre will further promote the Trust’s historical work and enhance the entrance area to their offices.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government