Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

National Trust – Dinefwr House National Trust – Dinefwr House National Trust – Dinefwr House

Cymraeg

National Trust – Dinefwr House

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol – Plas Dinefwr

Mae'r Ymddiriedolaeth wedi gwella'r esboniadau ym Mhlas Dinefwr, Llandeilo drwy ddarparu deunydd esboniadol yn y fynedfa. Mae'r rhain yn cynnwys delweddau wedi'u taflunio, crogluniau a chanllawiau sain er mwyn darlunio hanes y tŷ yn y gorffennol a'i ddatblygiad dros amser.  Bellach, mae hanes diddorol y tŷ ar gael mewn ffordd fodern a dychmygol sy'n gysylltiedig â gwefan y safle.

English

National Trust – Dinefwr House

National Trust – Dinefwr House

The Trust has enhanced and improved the interpretation at Dinefwr House, Llandeilo by providing interpretation materials in the entrance area. These include projection images, wall hangings and audio guides to illustrate the past history and development of the House over time.  The house’s fascinating history is now available in an imaginative and modern way linked to its website.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government