Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Committee to celebrate the saving of Llangyndeyrn Committee to celebrate the saving of Llangyndeyrn

Cymraeg

Photo

Pwyllgor i ddathlu achub Llangyndeyrn

Mae'r prosiect yn dilyn hynt stori'r ymgyrch hanner canrif yn ôl i achub pentref Llangyndeyrn rhag cael ei ddefnyddio'n gronfa ddŵr gan Gyngor Dinas Abertawe. Mae'r wefan yn coffáu'r ymgyrch honno a defnyddiwyd ymchwil leol a ffynonellau hanesyddol i gynhyrchu 2 e-lyfr, llinell amser ffotograffaidd ynghylch digwyddiadau allweddol a straeon ac atgofion go iawn gan bentrefwyr. Mae hwn yn gofnod diddorol iawn o benderfynoldeb y bobl leol i amddiffyn eu hardal leol yn llwyddiannus.

English

Photo

Committee to celebrate the saving of Llangyndeyrn

This project charts the story of the campaign 50 years ago to save the village of Llangyndeyrn from being used as a reservoir by Swansea City Council. The website commemorates that campaign which used local research and historical sources to produce 2 e-books, a photographic timeline of the key events and actual villager stories and memories. This is a fascinating chronicle of the local people’s determination to successfully defend their local area.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government