Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Coffa Elfed – Y Gangell Coffa Elfed – Y Gangell Coffa Elfed – Y Gangell

Cymraeg

Photo

Coffa Elfed – Y Gangell

Y Gangell oedd cartref Elfed Lewis, yr emynydd a'r bardd, yn ystod ei blentyndod. Mae'r prosiect wedi casglu gwybodaeth ynghylch ei fywyd ar ffurf llyfr yn ogystal ag olrhain ei yrfa drwy dechnoleg sgrin gyffwrdd yn ei fan geni ger Cynwyl Elfed. Mae llyfrynnau gwybodaeth wedi cael eu cynhyrchu a gwefan ddwyieithog sy'n darparu gwybodaeth am ei fywyd a'i waith. Gellir ymweld â'r bwthyn, sy'n cynnig golwg ddiddorol ar fywyd ar yr adeg honno, drwy wneud apwyntiad â gofalwr y safle.

English

Photo

Coffa Elfed – Y Gangell

Y Gangell was the childhood home of the hymn writer and bard Elfed Lewis. The project has gathered information about his life in a book format and also traces his career by means of touch screen technology at his birthplace near Cynwyl Elfed. Information booklets have been produced and an informative bilingual website shows his life and his work. The cottage can be visited by appointment with the site caretaker and provides a fascinating insight into life at that time.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government