Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Clybiau Gwawr Clybiau Gwawr

Cymraeg

Photo

Clybiau Gwawr 

Mae'r grŵp wedi darparu esboniad ar ffurf ffotograffau ynghylch hanes y sefydliad dylanwadol hwn sy'n codi proffil yr iaith Gymraeg, diwylliant ac addysg ar gyfer aelodau benywaidd ac yn darparu cyllid ar gyfer elusennau.  Yn ogystal, cynhyrchwyd byrddau lluniau a baneri ynghylch datblygiad y sefydliad hyd at heddiw a bellach mae hyn yn ychwanegu at y wybodaeth am hanes y sefydliad.

English

Photo

Clybiau Gwawr 

The group has provided a photographic illustration of the history of this influential organisation which raises the profile of the Welsh language, culture and education for female members and provides funding for charities.  Picture boards and banners of the organisation’s development to the present day were also been produced and this now enhances the historical interpretation of the organisation.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government