Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Capel Seion DrefachCapel Seion Drefach

Cymraeg

Photo

Capel Seion Dre-fach

Capel Seion oedd un o gapeli cyntaf yr Anghydffurfwyr yng Nghymru. Mae'r grŵp wedi codi panel coffa ar safle'r cyfarfodydd cynharaf hynny ac wedi dathlu'r digwyddiad â gwasanaeth agoriadol yno. I gyd-fynd â'r panel y mae taflen wybodaeth ac arddangosfeydd esboniadol i ddathlu hanes 300 mlwyddiant y capel gan ddyddio'n ôl i'r 18fed ganrif.

English

Photo

Capel Seion Drefach

Capel Seion was one of the first Nonconformist chapels in Wales. The group has erected a memorial panel on the site of those first early meetings and celebrated the event with an opening service there. The panel is supported by an information leaflet and interpretative displays to commemorate the 300 year history of the chapel dating back to the 18th century.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government