Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Capel Newydd Llandeilo Capel Newydd Llandeilo Capel Newydd Llandeilo

Cymraeg

Capel Newydd Llandeilo

Capel Newydd Llandeilo

Mae gwirfoddolwyr yr eglwys wedi casglu data hanesyddol sy'n dehongli ac yn arddangos yr hanes a'r dreftadaeth sy'n gysylltiedig â'r Capel dros y 110 blynedd diwethaf. Mae'n cynnwys panel deunydd esboniadol, taflenni a byrddau ffotograffau, sgrin gyffwrdd a darnau ar gyfer y wefan. Roedd gwirfoddolwyr wedi ymchwilio i'r bobl a'r digwyddiadau sydd wedi llunio hanes y capel. Mae'r manylion a'r atgofion hyn bellach yn ffurfio ffordd flaengar o edrych ar y gorffennol.

English

Capel Newydd Llandeilo

Capel Newydd Llandeilo

Church volunteers have collected historical data that interprets and displays the history and heritage linked to the Chapel over the last 110 years. It includes an interpretation panel, leaflets, and photo boards, touch screen and website inputs. Volunteers researched the people and events that have shaped the chapel’s history. These details and memories now form an innovative way of looking at the past.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government