Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Bancyfelin Education Trust Ymddiriedolaeth Addysg Bancyfelin Ymddiriedolaeth Addysg Bancyfelin

Cymraeg

Ymddiriedolaeth Addysg Bancyfelin

Ymddiriedolaeth Addysg Bancyfelin

Fel rhan o'r prosiect, gosodwyd postyn milltir hanesyddol ger ysgol y pentref yn lle'r postyn milltir oedd ar goll. Mae'r postyn milltir yn gyswllt allweddol ar fapiau hanesyddol a bydd yn ategu'r panel deunydd esboniadol a osodwyd gan Sanclêr ar gyfer llwybr Bancyfelin. Mae'n gysylltiedig â gwybodaeth hanesyddol ynghylch y postyn milltir ar wefan Sanclêr ac mae'n ychwanegu manylion pellach ynghylch hanes yr ardal.

English

Bancyfelin Education Trust

Bancyfelin Education Trust

The project has installed a historical milepost near the village school to replace the missing milestone. The milepost is a key link on historic maps and will complement the interpretation panel installed by St Clear’s for the Bancyfelin village town trail. It links to historical information about the milestone on the St Clear’s website and adds further details about the history of the area.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government