Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

AbergwiliAbergwili Community Council Abergwili Community Council

Cymraeg

Photo

Cyngor Cymuned Abergwili

Mae'r Cyngor Cymuned wedi creu cyfres o gerfluniau a gwaith celf yn y berllan a'r ardd gymunedol sydd ganddynt. Mae'r prosiect yn cynnwys cerfiadau a delweddau o ffigyrau hanesyddol lleol.  Mae'r polyn totem derw yn dangos y Rhufeiniad, Myrddin, porthmyn, pysgotwyr mewn cyryglau a llwythi Celtaidd. Yn ogystal, mae meinciau arbennig wedi'u cerfio o bren derw gan Jack Morris y cerflunydd lleol a mainc fosaig â golygfeydd lleol wedi'i chreu gan ysgol y pentref - ymdrech gymunedol wych gan y grŵp.

English

Photo

Abergwili Community Council

The Community Council has created a series of sculptures and artwork in their community orchard and garden. The project includes carvings and images of local historical figures.  The oak totem pole shows Romans, Merlin, drovers, coracle fishermen and Celtic tribes. There are also beautifully carved oak benches by local sculptor Jack Morris and a mosaic bench with local scenes created by the village school – a fantastic community effort by the group.

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government