Cynllun Grantiau Tirwedd a Threftadaeth Sir Gar

Carmarthenshire Landscape and Heritage Grant Scheme

Aberglasney Gardens Trust Aberglasney Gardens Trust Aberglasney Gardens Trust

Cymraeg

Ymddiriedolaeth Gerddi Aberglasne

Ymddiriedolaeth Gerddi Aberglasne

Mae'r Ymddiriedolaeth wedi datblygu llwybr sain a phrofiad realiti estynedig ar gyfer Plasty a Gerddi Aberglasne. Mae'r syniadau blaengar hyn yn dangos sut y byddai'r tŷ wedi edrych yn ei anterth a hefyd yn tywys ymwelwyr ar lwybr hanesyddol o'r Gerddi. Mae'r ap ar gyfer y ffôn yn galluogi ymwelwyr i lawrlwytho'r deunydd hwn ar gyfer ymweliadau yn y Tŷ ac o'i amgylch. Bydd yr apiau newydd hyn yn gwella profiadau ymwelwyr drwy ddarparu ffordd newydd o archwilio'r ardal a'r gorffennol. Mae straeon uniongyrchol gwreiddiol wedi cael eu darparu gan bobl leol ac mae'r rhain yn ychwanegu dilysrwydd at y prosiect.

English

Aberglasney Gardens Trust

Aberglasney Gardens Trust

The Trust has developed an audio trail and augmented reality experience for Aberglasney House and Gardens. These innovative ideas show how the house would have looked at its peak and will also take visitors on a historical trail of the Gardens. The phone app enables visitors to download this material for visits in and around the House. These new applications will enhance the visitor experience by providing a new way of exploring the area and it’s past. Original first hand stories have been supplied by local people and these add authenticity to the project..

RDP Sir Gar Natural Resources Wales Carmarthenshire County Council National Trust The European Agricultural fund Welsh Government